کُــــــدام پنجــــــــره...؟

 

 و آدم اگــــــر دلـش بگیـــــرد

 دردش را بــه کُــــــدام پنجـــــــره بگـویــــد

 کـــــــه دهــانـش پیـش ِ هـــــــر غــریبـــــه ای

 بـــــاز نشـــــود...؟

 

 

"لیـلا کـُــردبچـــه" 

از صفحه: لیلا کردبچه

/ 0 نظر / 11 بازدید