انتــــــظار ِ تــو...

 

 در انتــــــــظار تــواَم

 در چنــــــان هـوایـی بیـــــــا

 کــــــــه گــــــریـز از تــو ممــکن نبـاشـد

 تــو تمـــــــام ِ تنهـــــایـی هـایـم را از مـن گـــرفتـــــــه ای!

 خیــــــابـان هـا بـی حضــــــور ِ تــو

 راه هـای آشــکار ِ جهنّـــــــم انــد...

 

 

"شمس لنگرودی"

از صفحه: shams langeroodi شمس لنگرودی

 

پ ن: روز ِ طبیعــت یـا همـــــــون سیــــزده بــــِــدَر ِ خـــــودمـون مبـــــــارک... چشمک

/ 0 نظر / 13 بازدید