مـــداد رنگیـــــــها...

 

 مــــــداد رنگیـــــــها را بــردار

 دنیـــا را نقـــاشـی کــُــــن

 مـن را کنـــــار پنجــره بگــــذار / در آغــوش ِ تــو

 و خـود را هـر کجــــای ایـن دل کـــــــه مـی خـواهـی

 


"پـویـــا مــــــرادی"

از صفحه: خط خطی های پویا مرادی

/ 1 نظر / 11 بازدید
aryan

مدادرنگی هایم را بیاور میخواهم خانه مان را کنار دشت بارانی بکشم تو قول داده بودی رنگ آبی را که تمام نکرده ای میخواهم باران بکشم...