اگـــــر...

 

 و مَشغَلــــه ی ایـن روزهــــای مـن

 تنهـــــا تکـــــرار ِ همیـن یـک جملــــــه

 اگـــــر تــو دوستَــــــــم نـــــداشتـــه بـاشــی...

 

 

 "سـولمــــــاز تبــریـزی"

از صفحه: بی قافیه

/ 2 نظر / 13 بازدید
دیوونه

عذاب میکشم نمیمیرم

دیوونه

ای کاش.....