نخنــــــــد...

 

 شـــده تـا بـه حــــال عطــــر ِ تَـن ِ کـَسـی بپیچــــد در خـوابـت...؟

 نخنـــــــــد!

 مـن دیــوانـــــــه نیستــم!

 فقـــــط کمـــی... بیشتـــر از حَجــــم ِ دلَـــــــم "دوستـت دارم"...

 

 

"مهســـــا ابـراهیمــــی"

از صفحه: Mahsa Ebrahimi

/ 0 نظر / 34 بازدید