تنهـــــــایـی...

 

 پنجــــره ی تنهـــــــایـی ام

 هـــــزار گـوشــــه دارد

 یـک گـوشــــه از تنهـــــــایـی ام

 پنجــــره نــدارد.

 

 

"لیـــــلا محمــــــودی"

از صفحه: لیلا محمودی

/ 1 نظر / 10 بازدید
aryan

یک گوشه از تنهایی ام پنجره ندارد...