نــامــــــه هــــا...

 

 ابــــرهــا

 نــامـــــه‌هـــای مچــــالــه ی مَـنَنـــــد

 کـــــه بغــــض هــایـــــم را

 در آنهــــــا مـی ‌نـویســـــم

 و بــه دسـت ِ بـاد مـی ‌سپــــارم

 تـا بـرایـت بخـوانَـدَش

 

 

"روجــــا چمنـــکار"

از صفحه: مینیمال هایی برای زندگی

/ 0 نظر / 10 بازدید