تنبیـــــه مــــــاهــی هــا...

 

 گــــوش ِ ایـن مــــاهـی هـای قــــــرمـز ِ کــوچـــــک را

 بـایــــــد گـــــــرفـت

 و بـه دریــا انــــــداخـت

 تـا دیگـــــر

           عــــاشـــق ِ تــو نشـــونـــــــد

 

 

"N!K"

http://nikava.blogfa.com

/ 3 نظر / 11 بازدید
دیوونه

آن پیراهن قرمز پولک دارت رابپوش ومثل یک ماهی به آغوش من بیا من هنوزدریا دریا تو رادوست دارم

سمیه

سادگی را من از خوابِ يک پرنده در سايه‌ی پرنده‌يی ديگر آموختم... ودانستم شکوه ِ دنیا همچون دایره ای بر روی آب است که هر زمان بر پهنای خود می افزاید و در منتهای بزرگی هیچ می شود پس دل به خواب همان پرنده زیبا ببند و ساده و صادقانه بزی

A.w

من شاعر این شعر رو دوست دارم...