هـــــــــوا شنـــــــاســـی...

 

 نـــــه ابــــــری اسـت. نـــــه آفتـــــابـی

 هــــــوای تُـــــرا

          هیـــــچ کـَس پیـش بینــــی نکـــــرده سـت.

 

 

"سیــــد علـــی میـــــرافضلــــــی"

از وبلاگ: amiralavi.persianblog.ir

/ 0 نظر / 9 بازدید