نشـــــانـــی...

 

 آدرس ِ مـن

 تمـــــــام ِ کــوچـــــه هـایـی سـت

 کـــــــه تــو عبـــــورشـــان کـُـنــــــــی


 

"لادن جمـــــالـــی"

از صفحه: Ladan Jamali - لادن جمالی

/ 1 نظر / 10 بازدید
امیر

آدرس من تمام کوچه هایی ست که تصویر قدمهایت بر سنگفرش خیابانهایش نقش بسته ست امیر آقایی[گل]