عـاشقـــانـــة...

 

 چشــم هـایـش را مـی گیـــــرم

 و لبهـــایـش را مـی بـوســـم، 

 دیگـر راحتـــم نمـی گـذارد، 

 مُـدام دلیلـش را مـی پُـرسـد

 از آخـــر ِ شـب تـا دَم ِ صبـــح،

 هـر سـاعـت مـی پُـرسـد،

 چـــرا وقتـی لبهـــایـم را مـی بـوسـی،

 چشــم هـایـم را مـی گیــــری؟

 بـه او نمـی گـویـــم چـــرا،

 چـــرایـش را خـودم هـــم نمـی دانــــم-

 چشــم هـایـش را مـی گیـــرم

 و لبهـــایـش را مـی بـوســـم

 

 

"هـاینــــریـش هـــاینـــــه"

برگــــردان: "فـرشتــــه وزیــــری نسـب"

از سایت: poets.ir

پ ن: هفـــده مـاهــــه شـدیــــم... لبخند

         آرزوهــــــــای بــــزرگ... قلب

/ 4 نظر / 11 بازدید
شبکه ما

مژده مژده سایت شبکه ما هرماه به بهترین کاربر 100 هزار تومان جایزه می دهد http://www.shabakema.com

iran

داره آروم آروم میرسه! ████████▒ ۹۹% عید فطر پیشاپیش مبارک [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پرستو پ

من یه مدت نبودم دوست خوبم.... حالت رو میشه از شعرها حدس زد، خوشحالم که خوب و سرحالی! :)