خـوشبخــــتی...

 

 تمــــــام ِ شهـــــــر

 غـــــــرق ِ خـوشبخــــــــتی‌سـت

 وقتــــــی

 تــو در آن نفـــــس مـی‌کِـشــــــی...


 

"مهســا رهنمـــــــا"

از صفحه: مهسا رهنما Mahsa Rahnamaa


/ 0 نظر / 11 بازدید