چگـــونـــــــه ای...؟

 

 مـــــا بــــــی تــــــو خستــــــه ایـــــم ، تــــــو بـــــــی مـــــا چگــــونـــــــــه ای...؟

 

 

"حضــــرت مــــولانـــــا"

از صفحه: واج چین

/ 1 نظر / 11 بازدید
دیوونه

خسته.....