لامـــکان...

 

 عجیـب نیسـت

 کـــه پلنـگ جُفـت ِ آهــــوسـت،

 گیــــلاس مَسـت مـی‌ کـُنَـــــد،

 و بـرف داغ اسـت…

 در کشـــور ِ آغـــــوش ِ تــو

 حتّــــا عجیـب نیسـت

 کـــه روز و شـب بهــــم بـرسنـــــد

 و صبـــــح تـا ابـــــــد

 پشـت ِ در ِ یـک اتـــــاق منتظــــــــر بمــــانـــــــــد.

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو"

از وبلاگ: www.mojganbanoo.com

/ 0 نظر / 9 بازدید