کـــــدام روز...

 

 تــولـّـــــــــدت

 کــــــدام روز مـی تـوانـــد باشـــــد؟

 وقتــی هــــر لحظــــه

 بـه دنیــــای مـن مـی آیــی...


 


"نـازنیــن مــــولایـی"

از صفحه: دل نوشته های مزه دار - نازنین مولایی

 

پ ن: چهارده ماه گذشت...! مبارکمون باشه دیگه...! چشمک

/ 4 نظر / 8 بازدید
علی

خیلی زیباست...خیلی

علی

شعر جدید دارم....