دُزدَکــــــــــی...

 

 تـــــــو

 مثــــل ِ همــــــان بـوســـــه ی دُزدَکـــــــی هستـی

 کــــــوتـاه شـایــــــد...

 امـّــــا

 .

 .

 مـانــدگــــــــاری تـا اَبَــــــد...

 

 

"عصمـت اُمیــــــــد"

از صفحه:Smat Omid

/ 0 نظر / 11 بازدید