خبـــــــــــر...

 

 روزنـامــــه هـا را کنـــــار بگــذار

 مُشتــی دروغنــــد و تکــــرار

 مــــــرا بخــوان

 مــــــرا وَرق بــــزن

 خبــــــرهـای داغــی بـرایـت خـواهـــم داشت

 

 

"زهــــرا طــراوتــــی"

کتـاب "و ایـن قشنگتــــرین دروغ ِ دنیـاسـت!"

از صفحه: زهرا طراوتی - Zahra Taravati

/ 2 نظر / 12 بازدید
n!k

داغه داغه خبری مانند قلبم

علی

سلام دهلیز به روز شد[گل]