نگــــــــران...

 

 هـــر بـار کــــــه تصمیــــم مـی گیـــــرم

 از ایـن دنیــــــا بــِــرَوَم

 نگـــــــران ِ تــو مـی شَـوَم!

 مـی تـرســــم بمیــــــرم

 و دیگـــــر کســـی نبـاشـــــد

 تـا بـرایـت

 شعـــر ِ عـاشقــــانــه بگـویــــــد..."ونـوشـــه اَنـدَرخـور"

از صفحه: عاشقانه های آرام و کوتاه ونوشه اندرخور

/ 3 نظر / 9 بازدید

hhmmmmm

وبلاگ قشنگی داری شعرهای پر محتوایی داره آفرین [گل] خوشحال می شم به من هم سر بزنیhttp://ghaab.persianblog.ir/

n!k

با این چند پست اخیر ارتباط نگرفتم خیلی