سیـب یـــا گنــــــدم...

 

 از یـــاد بُـــرده ام 

 تمــــام ِ نـام هـایــــی را  

 کــــه آمـوختـــــه بـودم 

 حتّــــی بـه یــــاد نـــــــدارم 

 سیـب بـود یـــا گنــــــدم

 چـه خـاک ِ دامـن گیـــــری دارد زمیـن...

 

 

"م. قنبـــری مــزیـــــــدی"

از وبلاگ: sher-kootah.blogsky.com

/ 0 نظر / 10 بازدید