مـی شنـــــــاسـی...

 

 مـــــرا کــــــه مـی شنـــــــاسـی

 گـاهـــــی

 شبیــــه ِ خـــودم هــــــــم نیستـــــم

 فقــــــــط

 زنــــــی هستـــــــم

 کـــــــه تــو را عـاشقــــــانـــه دوسـت دارد...

 


"سمـــانـه نـــوری - میتـــرا" 

از صفحه: دل سروده های سمانه نوری

/ 0 نظر / 10 بازدید