لـــــــرزه...

 

 عـــکاس ِ مــــاهـــــری سـت

 کســــی کــــــــه از تــو عکــس بگیـــــرد

 و دستـــانــش نلــــــرزد!

 

 

"جـــواد چعبــــــاوی"

از صفحه: Javad Cvi

پ ن: بیســــــت و یـــک... هوراتشویق

/ 2 نظر / 13 بازدید
دیوونه

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]