خــــاصّ بــاش...

 

 مــــرا از واژه هـای احســــاسـی ام بگیــــر

 بگـــــذار سـاده تـوصیفــت کــُـنــــــــم

 اصـــلا" بـی هیــــــچ تعـــــارفـی

 میــدانـــــــم انتـــظار ِ زیـادیسـت

 بــرایـــــم "مـن" بـاش

 بیـــا خـــــاصّ بـاش"آرزو پنــاهــــــــــی"

از صفحه: آرزو پناهی- باران

/ 2 نظر / 10 بازدید
ghazal

هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم گم شده ام ! ترس من از گم شدن نیست .. ترسم از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند ! .ye sarbezan

ghazal

بوی فراموشی گرفته ام ، رنگ تنهایی دلشکستگی ، بغض و خاموشی چیزی نیست گمانم تاریخ مصرفم گذشته است . . . .mc k omadiiin